งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี”

          รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี”ทั้ง 3 ประเภท (อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 ม.ค. 2563 เวลา 12.15 น.)

          เนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินการจัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ “รู้รักสามัคคี” ในโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีฯ เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเซอรา อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

          ในการนี้จึงขออัปเดตข้อมูลรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี”ทั้ง 3 ประเภทตามเอกสารแนบ หากไม่มีชื่อปรากฏในประเภทที่สมัครหรือรายชื่อผิด สามารถติดต่อแก้ไข และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรากร แซ่พุ่น เบอร์โทร 080-0378-671 และนางสาวปิยะมาศ สร้อยแก้ว เบอร์โทร 073-299632 

หมายเหตุ:ดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ human.yru.ac.th/studentaffair/page/266 (หมดเขตรับสมัคร)

          ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ human.yru.ac.th/studentaffair/page/267 (หากรายชื่อผิด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขได้ตลอดเวลา)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่