งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบนายนัศรุดดีน ยามา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum ครั้งที่ 9

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับบนายนัศรุดดีน ยามา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  ได้รับคัดเลือกจากกรมองค์การระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum ครั้งที่ 9 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 1-2 เมษายน 2563 โดยได้ผ่านการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 2 จากผู้สมัครทั่วประเทศจำนวน 132 คน

แกลเลอรี่