งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท์ 0-7329-9632 โทรสาร 0-7329-9633 
หมายเลขภายใน 50003