ติดต่อเรา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ชั้น 6 อาคาร 24  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299632 ต่อ 527000

อีเมล: [email protected]

https://www.facebook.com/Yru-English-Liberal-Arts-Programs-166710776750505/