ฐานข้อมูลวารสาร คลินิกวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บริการค้นหาวารสาร
คำอธิบาย : กรอกข้อมูลของวารสารที่ต้องการค้นหา ควรกรอกข้อมูลเพียงคำสั้นๆ หรือคำสำคัญ เพื่อแสดงผลหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ชื่อวารสาร
ชื่อบทความ
รหัสบาร์โค้ด(barcode)
พบหนังสือที่คุณค้นหาจำนวน 0 เล่ม ดังนี้
0 results
รหัสบาร์โค้ด(barcode) เลขทะเบียน ISSN เดือน ชื่อวารสาร บทความ สำนักพิมพ์ กำหนดออก แหล่งที่มา ชั้นวาง ปีที่มพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ หมายเหตุ วันที่รับ