เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมาหลักสูตร
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
หลักสูตร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .::. อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจคณาจารย์ประจำหลักสูตรในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร .::. กองพัฒนานักศึกษา มรย.ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 .::. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษา ภาค กศ.บป.รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 .::.


ปัจฉิมนิเทศ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ดู 79 ครั้ง
 


ไม่มีรายการ
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้น 6 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัภฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center