หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่21

กิจกรรมอบรมทักษะการเรียนสตวรรษที่21 จัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค9ยะลา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการป้องกันตัว

แกลเลอรี่