อบรมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่21

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

กิจกรรมอบรมทักษะการเรียนสตวรรษที่21 จัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค9ยะลา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการป้องกันตัว