คณาจารย์หลักสูตรสิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

9 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ออกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้คำแนะนำให้กับน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษา ได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้นและเข้าใจ คณะฯ หลักสูตรที่ตัวเองสนใจและใฝ่ฝัน