ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)

21 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (รหัส 60) ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

**ตรวจสอบรายชื่่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1pphGMdf0nmgrIp3d8fS-idJsw14Tn7yH/view

**ข้อควรปฏิบัติในการทดสอบ 
- แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
- นักศึกษาต้องนำหูฟังและบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วย
- ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ขณะทำการสอบ
- ควรถึงห้องสอบอย่างน้อย 30 นาที ก่อนจะเริ่มการสอบ และหากมาสอบสายเกิน 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299620