หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อเรา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ​
ห้อง 615 ชั้น 6 อาคาร 24 (อาคารสังคมศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299632​ เบอร์ภายใน 52500

Email: [email protected]

Facebook