ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวาดอาซูรอ

27 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ)

หลักสุตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวาดการแข่งขันอาซูรอ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ในกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ 2561 / 1440 ฮ.