ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงประสานเสียงภาษามลายู

21 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงประสานเสียงภาษามลายู วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. บริเวณลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหากรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม ประจำปี 2562