ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Melayu day @ yala ประจำปี 2562

7 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Melayu day @ yala ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลนครยะลา กำหนดจัดกิจกรรม Melayu day @ yala ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแหลมมลายู

ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา