มาแล้ว ๆ หอพัก (ET) น้อง ปี 1

5 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงน้อง ๆ  ปี 1 หลักสูตรภาษามลายู ค.บ. เรื่อง ระเบียบและแผนผังห้องพัก 

น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียด และปฏิบัติตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด