ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครูภาษามลายูที่สอนไม่ตรงสาระ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

20 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมครูไม่ตรงสาย สำหรับครูสอนภาษามลายูในโรงเรียนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมติงเชียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูเชิงสร้างสรรค์มาบรรยาย

   รับสมัครจำนวนจำกัด 100 ท่านเท่านั้น รีบๆกันมาสมัครเยอะๆนะคะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของเรานะคะ