ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2563

4 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2563 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ซึ่งในกิจกรรมมีการแสดงรำตารีกีปัส ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด