กิจกรรม กีฬาสีสัมพันธ์หลักสูตร

9 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำสาขา ภายใต้ชื่อว่า " SATU GENERASI SATU WAWASAN " จัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 22.00 น. ณ สนามกีฬาโรงยิม สติวเด้นยูเนียน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา