กิจกรรม โครงการมหกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

22 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการมหกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 ( ศกอ ) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา