ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในหลักสูตรในคณะเข้าอบรมเว็บไซต์หลักสูตร

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายหลักสูตรในคณะเข้าอบรมเว็บไซต์หลักสูตร

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-302

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป