งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000