งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อเรา

ชั้น 2 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
อีเมล
 [email protected]
โทรศัพท์ 0-7329-9632 โทรสาร 0-7329-9633 
หมายเลขภายใน 51003