งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ"

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ"
ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจบาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ

ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด