งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการเปิดทดสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2563

ปฏิทินจัดสอบ TOEFL ประจำปี 2563 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0 7428 9505 หรือ 07428 6655 โทรสาร 07428 6707
e-mail: [email protected]
หรือที่เว็บไซต์ www.libarts.psu.ac.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่