งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning รุ่นที่ 3

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning รุ่นที่ 3 ” 
ในวันที่ 28 – 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
ห้องทวีวัฒนา (TaweeWatana) ชั้น 6

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
ดูรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนได้ที่ https://il.mahidol.ac.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-441-9734, 02-441-9729 อีเมล์ : [email protected]

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่