งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21"

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21"
ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
ดูรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนได้ที่ https://il.mahidol.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-441-9734, 02-441-9729, 086-3205923
อีเมล์ : [email protected]

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่