งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมพัฒนาแผนวิจัย ตามกรอบนโยบาย อววน.

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2563) อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประชุมชี้แจงการพัฒนาแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัฒกรรม (อววน.) และพัฒนางานด้านการวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ ณ ห้องประชุมจำปูรี อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่