หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อเรา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้น 6 อาคาร 24 (อาคารสังคมศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299632​ หมายเลขภายใน 52304
อีเมล: socialstudies.yru@gmail.com