งานปีใหม่ HU SO YRU 2019

7 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

งานปีใหม่ HU SO  YRU 2019

          เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562  เวลา 19.00 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ Happy New Year 2019 ณ อาคาร 24 ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ Happy New Year 2019 ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ ทานข้าวร่วมกันระหว่างบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยภายในงานมีการแลกของขวัญ และร่วมลุ้นสร้อยคอทองคำจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และอาจารย์ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน