ค่ายการเขียน ชมรมรู้(รักษ์)ภาษาสัญจร

2 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ชมรมรู้รัก(รักษ์)ภาษาสัญจร

ค่ายการเขียน ชมรมรู้(รักษ์)ภาษาสัญจร 

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการ ค่ายการเขียน ชมรมรู้ (รักษ์) ภาษาสัญจร ณ โรงเรียนวัดหัวป่า อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนให้กับนักเรียนและพัฒนาตัวเองต่อไป