นศ.เรี่ยไรเงินช่วงเดือนกรกฎา-สิงหาคม เพื่อจัดค่ายรู้(รักษ์)ภาษาสัญจร

20 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาเรี่ยไรเงินช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เพื่อจัดค่ายรู้(รักษ์)ภาษาสัญจร

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเรี่ียไรเงินในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม เพื่อจัดค่ายชมรมรู(รักษ์)ภาษาสัญจร ณ โรงเรียนวัดสวนพิกุล ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช