กิจกรรมเคารพธงชาติ

8 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมเคารพธงชาติ

วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งมีประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย ได้พูดคุยให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ บริเวณเสาธง อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดขึ้นในทุกวันอังคารของสัปดาห์