กิจกรรมชมรมรู้(รักษ์)ภาษาสัญจร ณ โรงเรียนวัดสวนพิกุล จ.นครฯ

16 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ชมรมรู้รัก(รักษ์)ภาษาสัญจร

กิจกรรมชมรมรู้(รักษ์)ภาษาสัญจร ณ โรงเรียนวัดสวนพิกุล จ.นครสรีธรรมราช 

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการพัฒนาชมรมนักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ กิจกรรมชมรมรู้ (รักษ์) ภาษาสัญจร ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสวนพิกุล ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช และยนังมีคณาจารย์ที่้ข้าร่วมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้จากการศึกษาไปถ่ายทอด ด้านการทำสื่อทางภาษาไทย สื่อนวัตกรรมของภาษาไทย ปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุด รวมไปถึงการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดสวนพิกุล และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ช่วงเช้าจะมีการออกกำลังกายร่วมกัน และมีฝ่ายครัวเตรียมทำอาหารไว้ทุกเช้า ส่วนช่วงค่ำเป็นช่วงผ่อนคลาย ซึ่งจะรวมตัวมานั่งฟังบทกวีและเล่นเกมร่วมกัน อีกทั้งยังมีบทเพลงมากมาย ขับร้องโดย นายปรีชา จันเอียด ผอ.โรงเรียนวัดสวนพิกุล ถือเป็นการต้อนรับเป็นอย่างดี

กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นแนวทางให้สถาบันการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องหันมาร่วมทำความดี มีจิตอาสา ทั้งนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมยังได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาในอีกทางหนึ่ง   

และสามารถชมวิดีโอได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=o7ORPF8QTf0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1SlFEAjgzeeY_rdcbXFPaBJAQ2cN78Eoy4y0idh6ZCZ6cwvpX-UlHF9HQ