ผศ.ปองทิพย์ หนูหอม เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเครือข่าย การรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

27 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ผศ.ปองทิพย์ หนูหอม เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเครือข่าย การรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ด้วยหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ยะลา ได้จัดประชุมสัมมนาโครงการเครือข่ายการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา ซึ่งได้เรียนเชิญ ผศ. ปองทิพย์ หนูหอม เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย