นศ.เรี่ยไรเงิน เพื่อจัดกิจกรรมชมรมรู้(รักษ์)ภาษาสัญจร

17 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาเรี่ยไรเงิน เพื่อจัดกิจกรรมชมรมรู้(รักษ์)ภาษาสัญจร

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เรี่ยไรเงินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมชมรมรู้(รักษ์)ภาษาสัญจร ณ โรงเรียนบ้านเนินสูง ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล