ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น (หนังสั้น)

23 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

          วันที่ 14 กันยายน 2560 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับรู้และเผยแพร่การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น (หนังสั้น) การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการศึกษาชายแดนใต้ที่ยั่งยืน" และได้ประกาศผลในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 แล้วนั้น

           นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 3 คนใน 1 ทีม ได้ร่วมส่งผลงานหนังสั้น เรื่อง "ความหวัง" ความยาวหนังสั้นประมาณ 9.85 นาที ประเภทระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 

        หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาที่สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของตนออกมาให้หลายๆ คนได้เห็นว่าเราก็ทำได้ อาจจะไม่ใช่ที่หนึ่ง แต่การได้เริ่มทำนั้นก็นับว่าชนะใจตนแล้ว ขอให้รักษาและพัฒนาความสามารถของตนต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิต และบทเรียนราคาแพง ยินดีด้วยอย่าง  

 

ชมผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น (หนังสั้น) การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ ศาสตร์พระราชากับการศึกษาชายแดนภาคใต้ที่ยั่งยืน เรื่อง ความหวัง รางวัลชมเชย ประเภทระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ที่ลิ้งค์ https://www.facebook.com/579619102172179/videos/1172074052926678/  หรือเพจศึกษาธิการส่วนหน้า