รวมรูปนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

18 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู

heart รวมรูปนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

  • มหาวิทยาลัยกลันตันมาเลเซีย (Universiti Malaysia Kelantan)

  • พิพิธภัณฑ์รัฐตรังกานู (Terengganu State Museum)

  • Kelantan Islamic Foundation Kelantan

  • กงสุลใหญ่โกตาบารู ประเทศมาเลเซีย