ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดการขับร้องอนาซีตอาหรับ

8 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่นนักศึกษา