แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

12 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น