ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ตำแหน่งนักร้องทีมปุตรี YRU วงดิเกร์ฮูลู

12 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่นนักศึกษา

                               ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรุสมี เจ๊ะแต นักศึกษาหลักสูตร ชั้นปีที่ 3 ภาษามลายู ศศ.บ. ตำแหน่งนักร้อง

                              และคณะนักแสดงวงทีมปุตรี YRU ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 10000 บาท

                                 วงดิเกร์ฮูลูศรีจันทน์กะพ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยส่งทีมเข้าแข่งขันดิเกร์ฮูลูในงานมนต์เสน่ห์ยะลา