ติดต่อเรา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) ชั้น 6 ห้อง 609  

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Tel. 073-299-632  Fax. 073-299-633

E-mail : Yruzhongwen@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/yru.chinese