โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน

19 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน(สำหรับนักศึกษา)
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อเทศบาลเมืองเบตงและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เข้าใจวัฒนธรรมจีนจากประสบการณ์จริงและเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาจากประเทศเจ้าของภาษา
1. ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนอบรม 1 มิถุนายน 2561 ถึง 14 มิุนายน 2561 ณเมืองฉงชิ่งและเมืองซีอาน
2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเปิดรับสมัครจำนวน 5-10 คน
3. เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัคร
    3.1 ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านเคยร่วมกิจกรรมของสถาบันขงจื่อ เช่น ค่ายภาษา อบรมวัฒนธรรมต่างๆ
    3.2 นักศึกษาที่เคยสอบ HSK
    3.3 นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน "勿洞孔院杯"
    3.4 เป็นนักศึกษาดีเด่นที่มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน  (มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก)
4. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2561
5. วิธีการสมัคร
    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถสมัครได้ที่ อ.วรทา รุ่งบานจิต 周水玲老师 โดยพิมพ์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    6.1 ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียน ค่าเข้าชมสถานที่ ค่ารถในระหว่างที่พำนักอยู่ประเทศจีน ทาง汉办เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
    6.2 ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศจีน ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้รับผิดชอบ
    6.3 เส้นทางจาก หาดใหญ่-กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (ไป-กลับ) งบประมาณ 3000 หยวน เงินไทยประมาณ 15,000 - 17,000 บาท(ตามอัตราการแลกเงิน) ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้รับผิดชอบ

# โอกาสดีๆ ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ รีบตัดสินใจ!!!