โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลฉงชิ่ง-ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

31 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ได้ให้เกียรติกล่าวโอวาทและมอบทุนอุดหนุนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ โดยกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อเทศบาลเมืองเบตงและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมจีนจากประสบการณ์จริงและเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาจากประเทศเจ้าของภาษา ณ มณฑลฉงชิ่ง - ซีอาน ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2561 โดยมีนักศึกษาจำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวนาซีรา รอเสะ นางสาวซูวานี อิสแม นางสาวซารีฮะ วาเตะ นางสาวรูไวดา สะตาปอ และนางสาวอัสมา เจาะบองอ ได้ผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถพิเศษ และได้รับทุนในครั้งนั้