การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2561

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2018 สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษาเขตภาคใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการนี้หลักสูตรภาษาจีนอาจารย์ผู้ควบคุมโดย อ.วราลี รุ่งบานจิต อ.วรทา รุ่งบานจิต และอ.วรากร แซ่พุ่น พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 11 คน เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 รายการคือ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันร้องเพลงจีนคาราโอเกะ การแข่งขันท่องกลอนจีนโบราณ ซึ่งมี 8 สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ผลปรากฎว่า 
#นายซารีฟ ลือแบซา 王天毅 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 #ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
--รางวัลชมเชยการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
1. น.ส.นาซีรา รอเสะ 高苾晴
2. น.ส.โซรียาตี ยะมะกา 苏慧丽
3. น.ส.นายานี อินตันยะฟาร单嘉美
4. น.ส.ฐิติพร นัตราพงษ์ 黄观梅
--รางวัลชมเชยการแข่งขันร้องเพลงจีนคาราโอเกะ
1. น.ส.นูร์อาเซียน จูมะ 朱文牵
2. น.ส.อาซูรี อาเฆะ 艾淑丽
3. น.ส.รุสลินดา ดอรอแม 杜怡琳
4. น.ส.ซากียะห์ ดือราแม 兰雅媚
--รางวัลชมเชยการแข่งขันท่องกลอนจีนโบราณ
1. นายสุไลมาน อีแต 易伟诚
2. น.ส. ลิยานา เล๊าะยอ 刘加佳
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รางวัล และขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อม มุ่งมั่น ตั้งใจตลอดระยะกว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงแม้จะได้รางวัลชมเชย หล่าวซือทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของพวกเราในครั้งนี้ ไม่ต้องเสียใจ 失败乃成功之母 ความล้มเหลวเป็นบ่อเกิดแห่งควมสำเร็จ จงเก็บประสบการณ์ในครั้งนี้ไปพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 加油!谢谢大家!