การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ปี 2562

25 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

วันที่ 22 กันยายน 2562 หลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมมือกับสถาบันขงจื๊อเทศบาลเมืองเบตง จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ประจำปี 2562 ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการสอบจำนวน 74 คน ทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับ 2 ,3 และ 4 แบ่งการสอบออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การฟัง การอ่านและการเขียน จุดประสงค์ของการสอบเพื่อเป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนกลางของนักศึกษา เป็นข้อมูลให้นักศึกษาไปพัฒนาการเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น สามารถนำประกาศนียบัตรผลสอบไปเป็นเอกสารประกอบการสมัครเรียนต่อ การฝึกงานและการทำงานทางด้านภาษาจีนได้ทั่วโลก
#希望大家合格,取得好成绩♥
#ลุ้นผลคะแนนสอบอีก1เดือนข้างหน้านะคะ(●'◡'●)O(∩_∩)O