ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน สอบ HSK ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับ

6 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน สอบ HSK ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับ

1. นางสาวโซรียาตี ยะมะกา 苏惠丽 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สอบ HSK ระดับ 4 คะแนนเต็ม 300 ได้ 244 คะแนน

2. นางสาวเจนจิรา ลือแบซา 刘诗悦 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สอบ HSK ระดับ 3 คะแนนเต็ม 300 ได้ 299 คะแนน

3. นางสาวอรนี กาเดร์ 高媛媛 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สอบ HSK ระดับ 2 คะแนนเต็ม 200 ได้ 198 คะแนน

ยินดีกับนักศึกษาทั้งสามคนด้วยค่ะ/ครับ 恭喜你们!