"สะพานสู่ภาษาจีน"การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

13 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

             เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" รอบคัดเลือกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือจากฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตจีนแห่งประเทศไทย    สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา    สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อแห่งประเทศไทย  และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่ ทาง "สะพานสู่ภาษาจีน" การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษารอบคัดเลือกแห่งประเทศไทย (การแข่งขัน "สะพานสู่ภาษาจีน") จึงจัดการแข่งขัน “สะพานสู่ ภาษาจีน ”ผ่านระบบออนไลน์ 
            ซึ่งในการแข่งขันรอบแรกนั้นจัดขึ้นวันที่ 13 มิ.ย. เวลา 10:00 น. - 11:40 น.  มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 110 คนทั่วประเทศ จะจัดลำดับตามคะแนนสอบข้อเขียนออนไล์ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 25 คนแรกจะเข้ารอบชิงชนะเลิศ ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ 100 นาที ข้อสอบออกจากคลังสอบมีทั้งหมด 70 คะแนน และอีก 30 คะแนนเป็นความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนโดยไม่มีในคลังสอบ คะแนนของการสอบข้อเขียนคิดเป็น 30% ของคะแนนทั้งหมดในรอบชิงชนะเลิศ นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนมีความมุ่งมั่น พยายามและตั้งใจในการทำข้อสอบ ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกจะประกาศในวันที่ 17 มิ.ย. รอลุ้นผลคะแนนกันค่่ะ