ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเจนจิรา ลือแบซาและนางสาวนัซริน ดายามา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

14 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีน" ระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ ประจำปี 2563 (ออนไลน์) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือจากฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตจีนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อแห่งประเทศไทย  และสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
#ผลปรากฏว่า
นางสาวเจนจิรา ลือแบซา (刘诗悦) นักศึกษาชั้นปีที่ 4
นางสาวนัซริน ดายามา    (德娜林)นักศึกษาชั้นปีที่ 3

รับรางวัล #รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (第三等奖) การแข่งขัน "สะพานสู่ภาษาจีน" การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้งสองด้วยค่ะ/ครับ