นายภาสวัฒน์ เยาว์คณาพงษ์

21 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

นายภาสวัฒน์ เยาว์คณาพงษ์

ชื่อเล่น พี่พีเตอร์  

ชื่อจีน 饶汉泉

รหัสนักศึกษา 405305013  

ปัจจุบันทำงานเป็น Beauty advisor 美容顧問 ประจำแบรนด์สกินแคร์ la prairie. ที่ทำงาน GMS duty free จังหวัดภูเก็ต