นางสาวมุสลีฮา ดีตรีเพชร

22 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

นางสาวมุสลีฮา ดีตรีเพชร

รหัส 53

ปัจจุบันเป็นครูสอน ภาษาจีน ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา