นางสาวนูรฮาซีกีณ บูละ

22 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

นางสาว นูรฮาซีกีณ บูละ

รหัสนศ. 405505014

ปัจจุบันเป็นครูสอน ภาษาจีน ที่โรงเรียนเทศบาล2 (บ้านตันหยงมะลิ) อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส